Prywatny Pielęgniarski Dom Opieki "KAROLINA 506 088 769

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym „Marylka”

§1

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „IWP” we Władzinie jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego Fundacji Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne „IWP” z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 101/52, 02-011 Warszawa.
 2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy „Marylka” jest jedną z kilku jednostek NZOZ IWP

2.1  Podstawowym zadaniem Zakładu „Marylka” jest udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych polegających na: objęciu całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacją leczenia pacjentów przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenie operacyjne lub intensywne leczenie zachowawcze a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samo pielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

§2

www.domopiekimarylka.pljest jednocześnie internetową platformą, za pośrednictwem, której zarejestrowani użytkownicy mogą zamawiać i opłacać usługi opiekuńczo lecznicze Zakładu oraz opłacać koszty dodatkowe.

§3

 1. Dokonywanie opat, rezerwacji miejsc, za pośrednictwem www.domopiekimarylka.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome bądź na innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§4

 1. Zamówienie usługi może odbyć się telefonicznie lub mailowo, a płatność może być wykonana przez „Przelewy24” lub zwykłym przelewem na wskazane konto Fundacji Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne „IWP”.
 1. Po opłacie przez „Przelewy24” Opłacający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas opłacania opcją)   potwierdzający przyjęcie opłaty.
 2. Fundacja Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne  „IWP” jest odpowiedzialna za wykonanie usługi i zobowiązana jest do wystawienia rachunku za jej wykonanie.
 1. Wysokość opłat uzgadniana jest z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub E-mailowo.

§5

 1. Zamawiający usługę może odstąpić od jej realizacji bez podania przyczyn wyłącznie przed jej realizacją, składając stosowne oświadczenie mailowo w terminie, co najmniej dwóch dni przed przyjętą datą realizacji usługi.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty z potrąceniem 30% wartości zamówienia.

§6

 1. W sytuacji niemożliwości wykonania zamówionej usługi, Biuro Obsługi Klienta informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo zamawiana jest usługa w tej samej cenie możliwa do spełnienia.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji ponowienie wykonania usługi następuje w terminie do 7 dni roboczych.