Prywatny Pielęgniarski Dom Opieki "KAROLINA 506 088 769

Opieka medyczna i rehabilitacja

Opieka medyczna i rehabilitacja

W Zakładzie Opiekuńczym „Karolina” udzielane są świadczenia medyczne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym

Dom Opieki „Karolina” współpracuje z wykwalifikowanym personelem medycznym:

 • Lekarzy specjalistów – Internista, Neurolog, Chirurg, Psychiatra (wizyty co najmniej raz w tygodniu lub w razie pilnej potrzeby)

i zatrudnia

 • Pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej
 • Psychologów
 • Opiekunów medycznych
 • Dietetyków
 • kucharzy

W ramach świadczeń zapewniamy:

 • Pełną, całodobową, opiekę pielęgnacyjną, opiekuńczą i rehabilitacyjną
 • Opiekę lekarską w niezbędnym zakresie
 • Leczenie farmakologiczne, dietetyczne odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta,
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne według zaleconych programów rehabilitacyjnych
 • Pomoc psychologiczną
 • Realizację zleconych badań dodatkowych

Oferowanej następujący zakres rehabilitacji:

Kinezyterapia:

Terapia ruchowa przy użyciu:

 • kabiny UGUL
 • rotorów kończyn dolnych oraz górnych
 • rowerków stacjonarnych
 • toru do nauki chodzenia
 • tablic do ćwiczeń manualnych dłoni